Tekster

Erindringer af lys - v. Erik Meistrup

Lyset har tilhørt den frie natur, og mennesket har været nødt til at skaffe sig lys for at kunne udvikle sig og blive et kulturvæsen. Steffen Tast arbejder med at indføje lux/lyset i sine skulpturer, at gøre dem til repræsentationer af lys. Lyset og rummet er uadskillelige. For at nå resultatet skal materialerne så at sige indfange eller indfatte lyset. Han bygger sine skulpturer op så de enten anvender lyset i rummet – eller de selv udsender lys fra indbyggede elektriske lyskilder. Skulpturerne er som de billeder af oplevelser fra naturen, som kun hukommelsen kan bevare og fantasien hente frem. Pludselig er de blevet til virkelighed og fylder rummet og sindet med lysets stille musik, enten i dur eller mol, som man nu er i stemning til. Skulpturen skifter hele tiden udtryk, alt efter om den selv er tændt og, hvor meget andet lys, der strømmer igennem den.

Hele teksten kan hentes her, enten som Adobe PDF eller Microsoft Word dokument: pdf file word file


Poetiske eksperimenter med lys - v. Dorte Gram til tidsskriftet LYS

I sine skulpturer og lysudsmykninger udforsker Steffen Tast forskellige lyskilders udtryks- og virkemåder i forbindelse med andre materialer som f. eks. Træ, aluminium, glas, akryl og rustfri stål. ”Lyshavet” fra 1998 er et eksempel på hvordan Steffen Tast skaber billeder af oplevelser i naturen, hvortil hver enkelt beskuer kan hente associationer frem af hukommelsen. Ligeledes ”Solstråle” fra 1995 hvor Steffen Tast ved hjælp af 120 nylonsnører bemalet med flouriserende maling, UV-lys nedefra og lys fra fire 75-W glødelamper oppefra fastholder solstrålens metafysiske uvirkelighed i et poetisk billede, som sætter fantasiens erindring i bevægelse. ”Værkerne opstår som eksperimenter med forskellige former for lys. De består ofte af utallige små enheder, som tilsammen danner formen. Materialerne er ydmyge i farven og understreger derved lysets reflekser i overfladen” siger Steffen Tast.

Hele teksten kan hentes her, enten som Adobe PDF eller Microsoft Word dokument: pdf file word file